สั่งย้าย ผอ โรงเรียน หลังพบมื้อกลางวันเด็ก เป็นข้าวกับไก่ชิ้นเดียวจริง

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่โรงเรียนวัดตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ได้มีชาวบ้านผู้ปกครองประมาณ 60 คน ได้ถือป้ายเดินประท้วงขับไล่ นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียน หลังมีประเด็นเรื่องการเสิร์ฟอาหารกลางวันของเด็กๆ ที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ

โดยมี นางช่อชะบา ชื่นบาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต 1 เข้ามาเจรจาและรับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับ สั่งย้ายนายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวน ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ สพป.ระยอง เขต1 จำนวน 15 วัน ทำให้ผู้ปกครองพอใจและแยกย้ายกลับ

นายประวิทย์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดตากวน และผู้ปกครองเด็กนักเรียน กล่าวว่า โรงเรียนวัดตากวน มีนักเรียน 530 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยหลังจากมีภาพเด็กนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันไม่ถูกหลักโภชนาการเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้น จึงได้ปรึกษา นายสุพล จิตแก้ว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดตากวน ในเรื่องที่เกิดขึ้

ก่อนจะตรวจสอบพบว่าภาพและคลิปเป็นความจริง เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารไม่เพียงพอ เช่น รับประทานขนมจีนกับน้ำพริกขนมจีน หรือข้าวกับไก่ทอด 1 ชิ้น เป็นต้น ซึ่งทำให้เด็กไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ และไม่ถูกหลักตามโภชนาการตามทีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้กำหนดไว้ ที่ต้องมีอาหารให้เพียงพอ อาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้ และขนม ต้องถูกหลักตามโภชนาการ

นอกจากนี้ น้ำดื่มของโรงเรียนยังขาดแคลน เด็กนักเรียนต้องพกน้ำดื่มมากินกันเอง ซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบและปฎิเสธในเรื่องดังกล่าวไม่ได้ด้วย

นางช่อชะบา กล่าวว่า จากกรณีที่เกิดขึ้นได้สั่งการให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าว ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ สพป.ระยอง เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป และมอบหมายให้ นางสาวปราณี ทองนาท รักษาการในตำแหน่งแทน และเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

ทั้งนี้ สพป.ระยอง เขต 1 และผู้เกี่ยวข้องได้ลงมาติดตามการบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันและน้ำดื่มอย่างใกล้ชิด และประชุมคณะครูทั้งหมด เพื่อให้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขด้วย ตลอดจนได้เข้าร่วมและรับฟังการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดังกล่าว ที่ได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานต่อไป

ทีมา:viralsfeedpro.com

Facebook Comments