กลับไทยโพสต์ล่าสุดในวันแม่! ‘ท่านอ้น วัชรเรศร’ โพสต์ภาพที่ไม่มีใครเคยเห็น ประชาชนแห่กดหัวใจสนั่น – ภาพ

จากกรณี วิวัชรวงศ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก ลั บ ถึ ง เ มื อ ง ไ ท ย เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก

ก็ ไ ด้ รั บ ก า ร ต้ อ น รั บ อ ย่ า ง อ บ อุ่ น จ า ก ค น ไ ท ย เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก โดยในวันแรกหลัง ท่านอ้น เดินทางมาถึงกันเทศไทย ก็ได้ไปเที่ยวรอบ ๆ กรุงเทพมหานคร

ตระเวนไหว้พระที่ศาลหลักเมือง วัดหงส์รัตนาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร รวมถึงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระแก้ว ในพระบรมหาราชวัง อีกด้วย

ล่าสุด ในวันแม่ 12 สิงหาคม 2566.ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า ” Happy Birthday to my Grandmother.
In 1992 I was ordained as a novice monk in order to dedicate the merit to her. In these pictures her and my father are clipping and shaving my head.”

ห ลั ง จ า ก นั้ น ไ ด้ มี ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ม า ก ด หั ว ใ จ แ ล ะ ค อ ม เ ม น ต์ กั น อ ย่ า ง ม า ก ม า ย

เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ตอนสมัยอยู่เมืองไทย โตขึ้นมาในวังเนี่ย ผมไม่เคยนึกเลยว่ามหาดเล็กคนที่มาวันนี้เขาตื่นกี่โมง เขาเหนื่อยไหม เขาง่วงไหม กว่าที่เขาจะยกอาหารมาที่โต๊ะทานข้าวเนี่ย
เขาเดินกี่ก้าว เขาทำช้อนหล่นไหม หรือว่าทหารตำรวจที่เดินเป็นอารักขาเนี่ย เขาต้องมาถึงที่ทำงานกี่โมง ที่บ้านเขาต้องดูแลลูกหรือเปล่า ไม่เคยนึกเลย” วัชเรศร กล่าว

แต่ตอนมาอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตเหมือนสามัญชน ทำให้นึกขึ้นได้ว่าต้องเอาใจเขาไปใส่ใจเรา ต้องรู้ว่าการเซอร์วิส คนอื่นนี่เป็นยังไง การเป็นทนายก็นับว่าเป็นเซอร์วิสอินดัสทรี (อุตสาหกรรมการบริการ) นะครับ เราก็ต้องบริการลูกค้า

MMlxRk.jpeg

MMlRYl.jpeg

MMlwDZ.jpeg

MMl1JI.jpeg

MMl51N.jpeg

MMltwu.jpeg

MMlUME.jpeg

MMlQuv.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *